Victor Rubilar är en professionell jonglör, performer och cirkus artist. Känd som en jonglör med hög teknik nivå och en suverän underhållare. Han är kapabel att uppträda i ny cirkus shower, så som gatuföreställningar, varietéer, events, etc.